Jak?

Zelený plac se lehko řekne, ale jak na to? Asociace producentů v audiovizi ve spolupráci se svými partnery pro vás vytváří nástroje, které vám usnadní cestu k udržitelnému natáčení.

Základním informačním materiálem je MANUÁL ZELENÉHO NATÁČENÍ lokalizovaný na české prostředí. Manuál vznikl ve spolupráci APA a TV Nova, velké díky za inspiraci, patří našim nejbližším sousedům ze Slovenska, speciálně Slovak Film Commisson, která je neúnavným nositelem a propagátorem myšlenky udržitelného natáčení.

Pro výpočet uhlíkové stopy, již vzniklo několik KALKULAČEK, některé se více hodí pro filmové či televizní projekty – Albert nebo Eureca – kalkulačka AdGreen je zase přizpůsobena reklamním kampaním.

Postupně vám budeme přinášet další užitečné nástroje, jako např. CHECKLISTY pro jednotlivé departmenty, vzorové green memo a další.

Velkou inspirací nám je americká inciativa Green The Bid, a tímto děkujeme za jejich osvětovou práci.

Greenfilming v praxi - úvodní seminář, FAMU

Production Sustainability & Climate Content, KVIFF

Planeta – před kamerou a za kamerou, FEBIO FEST

GREEN CAPTAIN - what do they do?, SERIAL KILLER