Globální standardy měření emisí v reklamním průmyslu zveřejněny na festivalu Cannes Lions

Globální standardy měření emisí v reklamním průmyslu zveřejněny na festivalu Cannes Lions

Organizace Ad Net Zero (ANZ) vydala ve spolupráci s Globální aliancí pro odpovědná média (GARM) první verzi svého globálního rámce udržitelnosti médií - Global Media Sustainability Framework (GMSF). Jde o sérii dobrovolných průmyslových standardů, které poprvé v historii přináší jednotný přístup a srovnatelnost do měření emisí skleníkových plynů v reklamě. Na festivalu Cannes Lions je představil Sebastian Munden, předseda Ad Net Zero.

Nové standardy jsou výsledkem dvanáctiměsíčního celosvětového úsilí, které podpořili největší světoví zadavatelé reklamy, jakož i 6 největších reklamních holdingů, významná média, technologické společnosti a obchodní organizace, z nichž mnohé přímo přispěly k jeho vývoji. Seznam těchto společností najdete na tomto odkazu stejně jako standardy samotné, které zde jsou ke stažení.

Pod hashtagem #GARM (global alliance for responsible media) se tato rozmanitá škála stakeholderů spojila s cílem vytvořit řadu společných procesů měření a nástrojů, které pomohou efektivně shromažďovat údaje o emisích od společností v celém dodavatelském řetězci médií. Mají tak pomoci inzerentům, mediálním agenturám, vydavatelům médií, mediálním zprostředkovatelům a odborníkům na udržitelnost médií s jejich individuálním přístupem k datům, měření a vykazováním. Jak je uvedeno, cílem GMSF je poskytnout zúčastněným stranám v oblasti médií dobrovolné a prokonkurenční nástroje, které umožní přesnější měření emisí napříč kanály, geografickými oblastmi a poskytovateli. 

Více informací můžete najít v článku Radany Čechové na Marketing a Media. M&M mimo jiné na pondělí 24.6. připravuje vydání rozhovoru se Sebastianem Mundem, předsedou Ad Net Zero, určitě si ho nenechte ujít.

K prvním dostupným výše zmiňovaným nástrojům patří například GARM Sustainability - Akční plán k redukci emisí skleníkových plynů médií, který představuje 10 základních bodů, na které se zaměřit.

Zdroj: GARM