Sustainable Production Alliance se mění na Sustainable Entertainment Alliance

Sustainable Production Alliance se mění na Sustainable Entertainment Alliance

Aliance pro udržitelnou výrobu se s ohledem na rozšíření svého vlivu v zábavním průmyslu přejmenovává na Alianci pro udržitelnou zábavu. Posiluje a zvětšuje tak své úsilí o udržitelnost na celý zábavní průmysl. Sustainable Entertainment Alliance (SAE) chce i nadále pokračovat v prosazování udržitelných produkčních řešení, ještě více se však zaměření přímo na zobrazování klimatu a udržitelnosti.

Posláním Sustainable Entertainment Alliance, k jejímž členům patří například Amazon Studios, Amblin Partners, Disney, Fox Corporation, NBCUniversal, Netflix, Paramount Global, Sony Pictures Entertainment, či Warner Bros. Discovery, je podporovat mediální a zábavní průmysl na cestě k udržitelnější budoucnosti, a to jak na obrazovce, tak mimo ni. Nový název tak odráží větší ambice SEA spolupracovat s širším spektrem zúčastněných stran na podpoře filmového, televizního a streamovacího průmyslu při řešení environmentálních otázek, a to nejen v zákulisí výrobního procesu, ale i na obrazovkách samotných.

Pro naši organizaci je toto vzrušující krok vpřed. Sustainable Entertainment Alliance bude i nadále stavět na zásadních krocích, které se v tomto odvětví dějí v oblasti snižování dopadu produkce na životní prostředí, a zároveň bude podporovat tvůrčí komunitu v plnějším zastoupení témat udržitelnosti, technologií a chování v příbězích napříč všemi žánry a na jakékoliv úrovni - od ústřední dějové linie až po pouhou zmínku. Průzkumy z mnoha zdrojů jednoznačně ukazují, že diváci chtějí vidět na plátně odraz svého světa, zejména toho, čeho jsme všichni svědky, pokud jde o měnící se klima a přechod na čistou ekonomiku. Studie také ukazují, že tyto příběhy mohou být komerčně úspěšnější než ty, které je nereflektují,“ řekl Sam Read, výkonný ředitel Sustainable Entertainment Alliance. „Víme, že to má význam pro diváky, víme, že to má význam pro náš průmysl, a víme, že to má význam, tečka.“ 

SEA, usiluje o to, aby se zábavní průmysl podílel na řešení globálních ekologických problémů, i nadále bude poskytovat základní nástroje a zdroje, jako je Green Production Guide, a díky rozšíření své působnosti nyní také  nástroje a zdroje týkající se vyprávění příběhů o klimatu - climate storytelling.

Tisková zpráva zde