#ZPRAXE: Filmová studia zavádí udržitelné standardy provozu

#ZPRAXE: Filmová studia zavádí udržitelné standardy provozu

V rámci společného úsilí v boji proti změně klimatu spojují filmová studia po celém světě své síly v rámci zavádění standardů udržitelnosti svých provozů. ALBERT, přední organizace environmentální udržitelnosti v oblasti “screen industries”, nyní vydal první výroční zprávu “Studio Sustainability Standard”.

Tato průkopnická iniciativa, podrobně popsaná ve výše zmíněné výroční zprávě, představuje závazek 29 studií z celého světa k udržitelnosti a inovacím v úsilí o net-zero* emisní průmysl. V roce 2023/2024 sleduje tato iniciativa výrazný nárůst účasti ze stran studií. V současné době jsou zapojeny ateliéry ze Spojeného království, Kanady, Maďarska, Belgie a Německa.

Studio Sustainability Standard, je první hodnocení udržitelnosti určené pro ateliéry na světě. Představuje dobrovolný závazek filmových studií, který vzešel z potřeb filmového průmyslu pro filmový průmysl. Vytvořen byl společností BAFTA albert ve spolupráci s firmou Arup s cílem vytvořit pro studia mechanismus, který by umožnil vypočítat a vykazovat jejich environmentální výkonnost a podpořil tak přechod celého odvětví k udržitelnější budoucnosti. Studia jsou hodnocena podle svého vlivu a přístupu v šesti stěžejních bodech: klima, oběhové hospodářství, příroda, lidé, řízení a data.

Standardy mají tři hlavní cíle:
Vzdělání: Vést studia k praktickým krokům, které jim pomohou stát se udržitelnějšími.
Motivace: Poskytnout studiím jasné odměny a uznání za to, že zdárně postupují na cestě k větší udržitelnosti, a pomoci produkcím identifikovat studia, která jsou udržitelná. 
Transparentnost: Podporovat studia, aby shromažďovala údaje o svém vlastním pokroku v oblasti udržitelnosti, a pracovat s těmito údaji, aby bylo možné vytvořit obraz o pokroku celého odvětví.

Ateliéry Astra jsou vůbec první ateliéry v celém regionu střední a východní Evropy (CEE), které se zapojilo do této certifikace. Astra je maďarským lídrem snah o vytváření prostředí a podmínek pro udržitelnost v audiovizi. Do svých procesů zavádí ekologické postupy jako zelená energie, ochrana biodiverzity, snižování množství odpadu a ochrana vody. Jejich snažení bylo hodnocením ALBERT 2023/34 Studio Standard oceněno jako VELMI DOBRÉ, což potvrzuje jejich důslednost a odhodlání jít příkladem. 

Jedinečnost a největší inspirace této iniciativy spočívá v duchu formy celé spolupráce a otevřenosti zúčastněných studií, a to nejen v procesu bodování, ale i v komunikaci a sdílení informací. Ateliéry odložily stranou komerční soutěživost, aby se podělily o osvědčené postupy, poznatky a inovace a inspirovaly ostatní studia k tomu, jak podniknout velké i malé kroky ke snížení dopadů na životní prostředí. 

To je obzvláště důležité, protože zúčastněná studia se liší velikostí organizace, rozpočtem a svou vyspělostí. Některá již byla vybudována s ohledem na environmentální infrastrukturu, jiná však existují již desítky let, a proto vyžadují odlišný přístup v hodnocení. Projekt má za sebou již dva celé cykly a jeho výsledky přináší zajímavé dopady implementace těchto standardů. Klíčová zjištění výroční zprávy ukazují pozoruhodný pokrok v oblasti udržitelnosti, zejména v oblasti využívání obnovitelné energie a celkového růstu skóre udržitelnosti. Mezi prvním a druhým rokem se průměrné dosažené skóre studií zvýšilo o 15 %. Studia také například navazují partnerství s místními organizacemi s cílem snížit množství odpadu, darují rekvizity, kulisy a suroviny pro projekty upcyklace.

​Ukázky skóre studií v jednotlivých oblastech.


* Net zero emise - čisté nulové emise je stav, kdy jsou emise způsobené člověkem vyváženy pohlcením oxidu uhličitého způsobeným člověkem za určité časové období. V některých kontextech se „emisemi“ rozumí emise všech skleníkových plynů, v jiných kontextech pouze emise oxidu uhličitého. Wikipedie