Společná kalkulačka uhlíku pro evropský audiovizuální sektor

Společná kalkulačka uhlíku pro evropský audiovizuální sektor

Evropská komise učinila významný krok směrem k udržitelnosti v audiovizuálním průmyslu. V lednu 2024 byl zahájen projekt, jež se zabývá vývojem společné kalkulačky emisí uhlíku. Cílem tohoto projektu, podpořeného programem Kreativní Evropa MEDIA s rozpočtem 650 000 EUR, je standardizovat měření uhlíkové stopy v audiovizi v celé EU.

Vývojem je pověřeno konsorcium vedené společností Seriotec spolu s KlimAktivem a odborníkem na greenfilming Philipem Gassmannem, které se zaměřuje na vytvoření uživatelsky přívětivé webové aplikace pro výpočet uhlíkové stopy audiovizuálních produkcí.
Očekává se, že tento nástroj usnadní bezproblémovou výměnu dat a zajistí srovnatelnost mezi výsledky jednotlivých členských států EU. Tím by se mělo také zvýšit úsilí o environmentální udržitelnost v rámci celého odvětví. Tato iniciativa zdůrazňuje závazek Evropské komise k ekologizaci audiovizuálního průmyslu, což z ní činí klíčový moment pro producenty, pracovníky odpovědné za udržitelnost i tvůrce politik.
Greenfilming a udržitelnost v audiovizi tak přestává být pouze okrajová iniciativa, ale regulérní součástí produkčních procesů.

V greenfilmingu se tak z "nice to have" pomalu přesouváme do éry "let's do it".

Odkaz na původní zprávu: https://ced-slovenia.eu/en/a-common-carbon-emissions-calculator-for-the-european-audiovisual-sector/


#greenfilmingcz #greenfilming #udržitelnost #audiovize #dobrezpravy #dekarbonaizace


Greenfilming.cz