Fakta o klimatu a Green dealu - kde je najít?

Fakta o klimatu a Green dealu - kde je najít?

Zdá se, že informace o klimatu jsou všude a stejně tak každý mluví o evropské dohodě Green deal, takže všichni máme pocit, že se všechno o všem ví. Když ale chceme fakta, málokdo je dokáže formulovat. Kde najdete fakta o klimatu, co že to opravdu je Green deal, co v něm je a jak s tím souvisí Ji.hlava?

Na webu FAKTA O KLIMATU najdete nejen ověřená, ale i srozumitelně vysvětlená fakta. Jaká je průměrná teplota Země, jak je na tom ČR s bezemisní energetikou a k čemu se naše země vlastně zavázala? Příklad otázek, na které na této stránce dostanete odpověď - vyzkoumanou, zanalyzovanou, ověřenou a ve formě, která je lehce stravitelná a pochopitelná. Však se podívejte na grafické vyjádření celkových emisí ČR za rok 2021.

Rozložení celkových emisí skleníkových plynů (v tunách CO2 ekvivalentu) v ČR za rok 2021 v jednotlivých sektorech lidské činnosti. Roční objem emisí České republiky je 119,41 mil. tun (údaj z roku 2021). V přepočtu na obyvatele to je 11,38 t CO2eq/obyvatele. Zdroj: Fakta o klimatu

​Fakta o klimatu je iniciativa, jejíž tým se skládá z expertů a expertek zabývajících se různými obory – přírodovědou, společenskými vědami, datovou analýzou, pedagogikou či komunikací. Chtějí poutat pozornost na důležitá témata a stavět most mezi vědci a lidmi, kterých se změny klimatu týkají, a to bez zbytečných emocí, polopravd a mýtů. Jejich cílem je kultivovat diskuzi v ČR o klimatické změně a s ní související transformací na nízkouhlíkovou ekonomiku a zprostředkovat současné vědecké poznání všem, kterých se tyto změny týkají. Tedy všem.

Mezi nabízená fakta patří samozřejmě i sekce věnovaná Green dealu, tedy Zelené dohodě pro Evropu, která se stává v ústech mnoha politiků strašákem a skoro by se zdálo, že je to bubák, který má naši zem zahnat zpět do doby kamenné. Fakta jej opět popisují a vysvětlují jasně, stručně, přehledně a srozumitelně. 

Kdyby se však ani toto nechtělo někomu studovat, doporučujeme článek Základní přehled o Green Dealu pro lenochy a politiky, kteří o něm někdy někde budou mluvit. Jednak přijdete na to, že to není bichle o stovkách stran a druhak, že to je dokument vyzývající k větší soběstačnosti a ochraně naší budoucnosti a nikoliv stopka průmyslového rozvoje. Zabere Vám to minutku.         

Zdroj: Zdroj

Článek napsala Soňa Klepek Jonášová, která se, vedle vedení Institutu cirkulární ekonomiky - INCIEN, letos chopila role ekologické ombudsmanky na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlavakde pomáhá co nejlépe zavádět jednotlivá opatření agendy sociální, environmentální a ekonomické udržitelnosti a dobře stanovovat důležité kroky. Její jihlavské aktivity a postřehy můžete sledovat v blogu Z deníku Ji.hlavské ekoombudsmanky. Vřele doporučujeme.