Jak je na tom česká audiovize s udržitelností ?

Jak je na tom česká audiovize s udržitelností ?

Dotazníkový průzkum mezi členy APA přinesl výsledky o něco lepší, než jsme čekali. Nejsme s udržitelností v audiovizi v ČR na úplné nule!

Na jaře jsme oslovili všechny členy APA s dotazníkem na téma udržitelnosti, abychom zjistili, jak můžeme snahu produkcí o změnu a zlepšení v této oblasti podpořit. Jak sami na mnoha místech uvádíme, je těžké měnit, co neznáme, a proto děkujeme všem, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili a pomohli nám tak začít mapovat situaci v ČR. 
Díky naší motivační strategii se nám za posledních několik let podařilo rozšířit povědomí o udržitelnosti napříč českou audiovizí a máme radost, že řada produkčních společností s nimi již běžně při svém provozu pracuje.

Nejvíce se členové APA udržitelnosti věnují v oblastech třídění odpadu (90 % odpovědí), jaké používají materiály na natáčení (81 % odpovědí) a v chodu kanceláře a komunikace v rámci produkce/štábu (78 % odpovědí). 20 produkcí má dokonce již vlastní pravidla a tři produkce speciální pozici, která se udržitelnosti věnuje jak v chodu kanceláře, tak při natáčení. 28 subjektů počítá s udržitelností v rozpočtu chodu společnosti. Největší překážkou při zavádění udržitelných postupů je pak neochota lidí!

Podrobnější výsledky si můžete prohlédnout zde.