#NENITOSLOZITE: KOMUNIKACE

#NENITOSLOZITE: KOMUNIKACE

Kam se podíváme, všechno je eko, bio, zelené a udržitelné a bůhví jaké a mnoho lidí už z toho má eko-osypky. Že je to otravné a zbytečné? Není a je škoda a vlastně nebezpečné, že si to lidé myslí. V audiovizi se často setkáváme s tím, že jedna ze zásadních překážek “zeleného” natáčení nejsou ani tak peníze, ale lidé ve štábu, kteří na tyto principy a s nimi spojené aktivity jako na otravné a zbytečné pohlížejí. Komunikace je zde pro jakoukoliv změnu klíčem.

Někdy to není v tom, co říkáme, ale jaký slovník používáme. Vaši kolegové už jsou možná na výrazy jako zelené a udržitelné alergičtí a vlastně už ani nechtějí poslouchat a nevnímají o čem to doopravdy je.

Zkuste se jich ale zeptat, co říkají na zodpovědnost, ohleduplnost a šetrnost? Drtivá většina lidí přitaká, že to je přece naprosto v pořádku a tak by všechno mělo být. V takovém případě začínáte mít vyhráno, protože tyto tři výrazy vysvětlují celou “udržitelnost”.

Je pochopitelné, že někteří lidé mohou mít pochybnosti o udržitelnosti a zeleném natáčení. Někdy může být vnímáno jako nadbytečné nebo zbytečně komplikované. Zajímá vás dalších pět základních argumentů PRO?

1. Odpovědnost vůči životnímu prostředí: Zelené natáčení je reakcí na rostoucí obavy o změnu klimatu a ochranu životního prostředí. Jako tvůrci a spotřebitelé mediálního obsahu máme zodpovědnost omezit negativní dopad na planetu. Zelené natáčení je způsobem, jak se podílet na ochraně přírody a snižovat naši ekologickou stopu.

2. Inspirace pro ostatní: Když se filmový a televizní průmysl angažuje v udržitelných postupech, může sloužit jako vzor a inspirace pro ostatní odvětví. Naše rozhodnutí o udržitelnosti mohou mít vliv na širší společnost a podpořit změnu směrem k udržitelnější budoucnosti.

3. Finanční úspory: Mnoho udržitelných postupů může přinést také finanční úspory. Například snižování spotřeby energie a vody nebo omezení tvorby odpadů nejenže chrání životní prostředí, ale také může snížit náklady na provoz produkce.

4. Vstřícnost k divákům a spotřebitelům: Stále více lidí dnes vyhledává a preferuje produkty a služby, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Zelené natáčení může přitáhnout větší publikum a podporit pozitivní vnímání vašeho obsahu ze strany diváků a spotřebitelů.

5. Inovace a kreativita: Zelené natáčení přináší i nové výzvy a podněty k inovacím. Vyhledávání udržitelných řešení může stimulovat kreativitu a vytvářet nové možnosti pro tvůrčí výrazy a přístupy.

V konečném důsledku je zelené natáčení o aktivním přístupu k péči o naši planetu a vytváření lepší budoucnosti. A kdyby náhodou byla celá klimatická krize hoax? V takovém případě to nejhorší bude, že pro další generace necháme naši planetu přeci jen v lepším stavu.