#NENITOSLOZITE: PLÁNOVÁNÍ - “BEFORE THE SHOOT”

#NENITOSLOZITE: PLÁNOVÁNÍ - “BEFORE THE SHOOT”

Pro dobře probíhající natáčení je plánování naprosto zásadní. Je to trochu šachová partie, kdy každý tah je možný problém a produkce zde zastává pozici šachových mistrů, kteří v hlavě dokáží odehrát celou partii ještě před prvním potažením figurky a všem možným problémům tak předejít nebo se na ně dostatečně připravit.

Připravit se na “zelené” natáčení je pak to samé. Je pro vaši produkci největší zátěží vznik odpadů, spotřeba energií, doprava? Dobrou přípravou jejich dopady můžete odstranit nebo alespoň snížit, a to se počítá.

0. Před přípravnými kroky je tzv. krok nula, a to je chvíle, kdy se musíte rozhodnout, čeho vlastně chcete docílit a co je pro vás úspěch

>> Jste na začátku a vlastně nevíte, kde nejvíc plýtváte a kde to s udržitelností vázne? Dejte si za cíl to na vašem natáčení zjistit a udělat si analýzu vašich produkčních procesů.

1) Vytvořte tým pro udržitelnost: Zformujte tým lidí, kteří budou mít za úkol sledovat (a případně implementovat) udržitelné praktiky během produkce. Zahrňte do tohoto týmu zástupce různých oborů, jako jsou produkce, scénáristika, režie, výroba, technika, kostýmy a další.

2) Udělejte si přehled o tom, co a jak děláte, jaké to má příčiny a výsledky:
- analyzujte dopad - proveďte analýzu ekologického dopadu produkce a identifikujte oblasti, ve kterých můžete nejvíce snížit negativní dopad na životní prostředí. Zvažte vlivy jako spotřeba energie, voda, emise, nakládání s odpady a doprava,
- a na základě toho udělejte plán, jak to změnit a být šetrnější. Na základě analýzy dopadu vytvořte plán, který obsahuje konkrétní kroky pro zlepšení udržitelnosti produkce. Stanovte si cíle a rozdělte úkoly mezi členy týmu.

>> Víte, kde vám “zelené” natáčení vázne a nastavili jste si cíle, jak vše zlepšit? Důležité pro vás při přípravě budou tyto oblasti:

1.  Vytvořte tým pro udržitelnost (ideálně), respektive mějte koordinátora, který se bude soustředit hlavně na aplikaci principů zeleného natáčení a bude osobou, která všechny složky v jejich snažení podpoří a u které se také budou sbíhat podstatné informace z nejrůznějších stran. POZOR: Tento koordinátor není zodpovědný za to, že vaše natáčení “zelené” opravdu bude, to totiž záleží na všech členech týmu.

Pravidla a komunikace: Rozhodněte se, čeho na natáčení chcete dosáhnout, nastavte pravidla a jasně vše komunikujte se všemi složkami štábu. A to předem!

- sejděte se všemi vedoucími jednotlivých složek

- sejděte se s dodavateli - studio a lokace, catering, výroba atd.

- připravte “green info” pro všechny členy štábu a předem je na vše upozorněte a vysvětlete, proč dané postupy chcete zavádět

- pravidelně posílejte green memo všem členům štábu nejen s připomínkou co a jak dělat, ale také s tím, co se daří a jaký svým chováním a spoluprací vytváří dopad

A co že to vlastně můžete rozhodnout ještě před začátkem natáčení? Pár příkladů za všechny:
- že se nebudou používat igelitové a jednorázové tašky na veškeré nakupování,
- že všechny papírové produkty budou z recyklovaného papíru,
- že jídlo s sebou se bude vydávat v zálohovaných krabičkách,
- že se bude dodržovat třídění odpadů v kancelářích i na place,
- že se omezí lety, které mohou být nahrazeny cestou vlakem pod 7 hodin,
- že si všichni budou nosit své láhve na vodu a zruší se jednorázové kelímky,
- že se nakupovat bude jezdit dvakrát týdně,
- že se bude používat energie z obnovitelných zdrojů,
- že se nebude nebo naopak bude spolupracovat s určitými firmami kvůli jejich přístupu k udržitelnosti...

…striktnost a rozsah těchto pravidel je jen na vás!

Je ale důležité si uvědomit, že zelené natáčení je kontinuální proces a vyžaduje úsilí a spolupráci všech zúčastněných. Každý krok směrem k udržitelnosti je cenný a přispívá k ochraně životního prostředí. Dobrý plán a jasná komunikace jsou pak skvělými základními kameny.