#NENITOSLOZITE: Berme to jako trénink

#NENITOSLOZITE: Berme to jako trénink

Asi se shodneme, že “zelené natáčení” není natáčení před green screen, ale ve smyslu udržitelnosti a environmentálního přístupu se jedná se o proces, při kterém se snažíme minimalizovat negativní dopad produkce na životní prostředí. A slovo PROCES je zde důležité!

Existuje několik základních opatření, která se při zeleném natáčení používají. Cílem je se v nich postupně zlepšovat a nenechat se zastrašit či odradit vidinou dokonalosti a toho, že vše nejde hned

Zdroj: pixabay

Když se ve středu rozhodneme uběhnout maraton, je nám dost jasné, že to nezvládneme ani ve čtvrtek, dokonce ani v pátek nebo třeba za týden, a kolikrát ani za několik měsíců. Ale víme, že si půjdeme zaběhat, postupně budeme zlepšovat kondici, postupně přejdeme na pořádný trénink a jednou, jednou se to povede… anebo taky ne, ale i tak to pro nás nebude ztracený čas a budeme mít dobrý pocit z toho, že si několikrát do týdne zaběháme a něco pro sebe děláme. (A ostatní nás za to třeba budou i obdivovat.)

Důležité je, že je to proces, trénink a postupné zlepšování. A tohle bychom si všichni měli uvědomit i při zavádění principů zeleného natáčení. Berme to jako proces, trénink a postupné zlepšování. Nenechme vidinu dokonalosti být překážkou našeho rozvoje.

A v čem že můžeme trénovat při natáčení? Namátkou třeba v tomto:

  1. Snížení energetické spotřeby: Snaha o minimalizaci spotřeby elektřiny a paliva, například používáním energeticky úsporného osvětlení, elektronických zařízení s nízkou spotřebou energie a řízením spotřeby energie na place.
  2. Využití obnovitelných zdrojů energie: Používání solárních panelů, větrných turbín nebo jiných obnovitelných zdrojů energie na místě natáčení.
  3. Recyklace a správa odpadů: Důraz na recyklaci odpadů a správu odpadů během produkce. To zahrnuje snížení tvorby odpadů, jejich třídění a recyklaci použitelných materiálů.
  4. Snížení emisí skleníkových plynů: Snažení se minimalizovat emise skleníkových plynů spojené s produkčními procesy, jako je přeprava, používání generátorů a jiných strojů.
  5. Použití ekologicky šetrných materiálů: Preference používání materiálů a vybavení, které mají menší negativní dopad na životní prostředí, jako jsou znovupoužitelné výrobky, biologicky odbouratelné obaly, recyklovatelné materiály atd.
  6. Osvětlení LED technologií: Použití energeticky úsporných LED světel místo tradičních halogenových nebo zářivkových světel.

Nedělejme si to složité, prostě trénujme!