Audiovizuální počiny  s tematikou udržitelnosti - CALL FOR ENTRIES

Audiovizuální počiny s tematikou udržitelnosti - CALL FOR ENTRIES

Filmové festivaly ve Finsku a ve Francii přijímají registrace audiovizuálních počinů z oblasti udržitelnosti a její environmentální i sociální stránky.

37TH NATURE & ENVIRONMENT FILM FESTIVAL

37. ročník filmového festivalu o přírodě a životním prostředí, který se bude konat 21. - 26. listopadu 2023, pořádá organizace France Nature Environment (FNE) Isère. Tento festival je jedinečným místem setkání profesionálů v oblasti audiovize i milovníků přírody a životního prostředí a do 16. dubna 2023 přijímá registrace snímků k účasti.

Hlavními kategoriemi jsou - příroda, životní prostředí, krátký film a mladé publikum

Příroda: přírodopisné filmy o biologické rozmanitosti, fauně a flóře.
Životní prostředí: filmy o vlivu člověka na životní prostředí nebo se jím zabývající.
Krátký film: filmy zabývající se vlivem člověka na životní prostředí a/nebo přírodopisné filmy zabývající se životem, faunou a flórou v maximální délce 30 minut.
Mladé publikum: filmy zabývající se vlivem člověka na životní prostředí a/nebo přírodopisné filmy zabývající se životem, faunou a flórou přizpůsobené publiku od 5 do 10 let.

Festival je otevřen všem žánrům a všem délkám audiovizuálních počinů. Jednou z podmínek je datum uvedení po 1.1.2021 a u nefrancouzsky mluvících filmů jsou francouzské titulky podmínkou.

Více informací a odkaz na registraci naleznete zde.


JOUTSENO ART SUMMER INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2023

Joutseno Art Summer International Film Festival je nová akce, která se poprvé uskuteční v létě 2023 ve finské Lappeenrantě, a to od 29.6. do 1.7. Festival se zaměřuje hlavně na roli udržitelného rozvoje a také na krásu odpovědného umění a filmové tvorby, ale vítá i příspěvky na jiná témata.

Zvláštní pozornosti se zde bude věnovat filmům, které byly vytvořeny nebo mají souvztažnost k Cílům udržitelného rozvoje Spojených národů: 4) Kvalitní vzdělávání, 5) Rovnost mužů a žen, 13) Klimatická opatření a 15) Život na souši.

Více informací o festivalu a registraci naleznete zde.