Nová studie o dopadu používání pohonných hmot v audiovizi

Nová studie o dopadu používání pohonných hmot v audiovizi

The Fuel Project demytizuje informace o používání nízkouhlíkových paliv v audiovizuálním průmyslu a představuje praktické kroky a řešení toho jak celou sféru modernizovat.

Organizace Film London na začátku listopadu představila důležitou studii  The Fuel Project, která byla financována programem Green Screen pod taktovkou Interreg Europe a kterou vypracovala ve spolupráci s poradci pro udržitelné podnikání Creative Zero. 

Studie udává, že současnému podílu na produkci skleníkových plynů a znečištění ovzduší v audiovizuálním průmyslu dominuje spotřeba pohonných hmot: 50 % uhlíkové stopy produkčního procesu pochází právě z používání paliv v dopravě a mobilních energetických službách. Právě zde se tedy inovace a změny projeví nejvíce.

The Fuel Project navrhuje nejen praktická řešení, jak snížit úroveň emisních látek znečišťujících ovzduší a uhlíku vypouštěných automobilovou dopravou ve výrobě. Dále také radí, jaké používat nízkouhlíkové generátory při natáčení, protože pouze přibližně 12,5 % generátorů, které se v současné době používají při natáčení filmových a televizních produkcí v Londýně, splňuje nejvyšší emisní normu (Stage V).

Zpráva si rovněž klade za cíl vyvrátit některé současné mýty o řadě klíčových nízkouhlíkových paliv dostupných na britském trhu. Uznává a vysvětluje problémy, kterým přechod na tato nová řešení čelí. Popisuje například energie z baterií na vodík a vodíkově upraveného rostlinného oleje (HVO), které mohou výrazně snížit emise z dopravy a také z generátorů použitých při natáčení. Právě tato tato palivová řešení mohou hrát klíčovou roli při plnění závazků v oblasti životního prostředí a cílů net zero. Přetrvávající obavy týkající se nákladů, dodávky a reálného dopadu na životní prostředí však mohou kolem těchto řešení vyvolávat nejasnosti a jistou netečnost produkcí k jejich osvojení. I proto se tato zpráva zabývá hlavními obavami, které v současné době produkcím k přijetí nových technologií a opatření brání.

Mark Irving, ředitel společnosti PlusZero, uvedl: "Zpráva projektu Fuel Project je velmi aktuální a nabízí dodavatelům cenné cílené informace o příslušných technologiích, které mají k dispozici, aby mohli závazky k dekarbonizaci proměnit v konkrétní kroky. Přechod od nafty a dalších fosilních paliv je nejen naléhavě nutný - může být i matoucí: tím, že autoři této zprávy spojili pohledy z celého odvětví obnovitelných zdrojů a přesvědčivě sladili údaje, poskytují dodavatelům možnosti k dalšímu zkoumání a správnému rozhodování. Čistá energie nemusí být složitá: výměna může být snadná - jde jen o to promluvit si se správnými odborníky..."

Dalším klíčovým doporučením projektu The Fuel Project je, aby dodavatelé a vedoucí představitelé audiovizuálního průmyslu pokračovali ve spolupráci při hledání řešení ekologických problémů a nadále vedly důležitý dialog o snižování emisí ve filmové a televizní produkci. Společný výzkum vedoucí k této zprávě byl proveden na základě konzultací s dodavateli, produkčními společnostmi, odborníky na vozidla, specialisty na nízkouhlíkovou energii, environmentálními konzultanty, stratégy udržitelného podnikání, výrobci energetických zařízení, filmovými komisemi a filmovými agenturami.

Kliknutím sem si můžete přečíst zprávu The Fuel Project Supplier Guidance Report.

“Celosvětový růst filmové a televizní produkce je sice vzrušující, ale pokud nebudou přijata smysluplná opatření ke snížení emisí, bude mít významný dopad na naše klima. Vzhledem k tomu, že 50 % uhlíkové stopy audiovizuální produkce pochází ze spotřeby paliv v dopravě a z energetických služeb, měli jsme za to, že právě zde lze dosáhnout největšího dopadu. Jsme proto rádi, že můžeme zveřejnit zprávu The Fuel Project, abychom dodavatelům všech velikostí v celém  výrobním produkčním řetězci poskytli zdroje, informace a časové údaje potřebné k tomu, aby pomohli našemu odvětví přejít na nízkouhlíkové palivo a přispěli k řešení klimatické krize."...  "Doufám, že zpráva bude pro produkce a jejich dodavatele přínosem a že vedoucí představitelé celého odvětví i partneři budou i nadále spolupracovat na řešení ekologických výzev” uvedla Daniela Kirchner, provozní ředitelka společnosti Film London a Britské filmové komise a vedoucí partner projektu Green Screen.

Steve Knight, generální ředitel společnosti Pixipixel, londýnské půjčovny dodávající kamerové a osvětlovací zařízení pro televizní, filmové a komerční produkce, uvedl: "Vítáme vydání zprávy Fuel Project Supplier Guidance Report. Tento rozsáhlý výzkum je pro náš průmysl skvělým odrazovým můstkem, který poskytuje klíčové poznatky a cenné pokyny pro přechod k udržitelnější budoucnosti. Ve společnosti Pixipixel jsme si uvědomili, že spotřeba paliva je naším největším zdrojem skleníkových plynů, a přešli jsme na palivo HVO pro naši dopravu a generátory. Po vydání této zprávy doufáme, že nás bude následovat více dodavatelů, kteří budou spolupracovat na budoucích projektech.

Více o The Fuel Project naleznete na tomto odkazu.