Production Sustainability & Climate Content v Karlových Varech, Greenfilming.cz pokračuje v osvětových aktivitách

Production Sustainability & Climate Content v Karlových Varech, Greenfilming.cz pokračuje v osvětových aktivitách

V rámci KVIFF Industry Days proběhne v pondělí 4.7. od 17:00 v KVIFF.TV Parku přednáška o udržitelnosti ve filmové produkci a obsahu. Přestože se přednášky budou účastnit hlavně tvůrci, kteří letos vyvíjejí své projekty pod patronátem MIDPOINT Institute, je otevřená všem a filmové profesionály srdečně zveme.

Jak přistupovat k produkci audiovizuálních děl s ohledem na životní prostředí? Asociace producentů v audiovizi a jeho iniciativa Greenfilming.cz, společně se zástupkyněmi TV Nova na toto téma promluvily již v rámci Industry Days filmového festivalu Febiofest v květnu tohoto roku. Na řadu přišla hlavně udržitelná produkce a výroba a vysvětlení základních kroků, kterými je možné natáčení a jeho přípravy učinit šetrnějším k životnímu prostředí. Eva Dvořáková Pérez zabrousila do témat jako jsou odpady, energie, doprava nebo fungování basecampu a kanceláří a představila klíčové body produkce, které jsou v tomto kritické. 

Zdroj: Febiofest

Hana de Goeij, vedoucí udržitelného natáčení a obsahu v TV Nova, pak navázala představením několika možností vnést udržitelnost do obsahu audiovizuálního díla, aniž by byla narušena jeho umělecká integrita. Jde o tzv. planet placement. Tento termín ale bývá mnohdy nesprávně zaměňován či milně spojován s product placementem, i proto se budeme nadále více přiklánět k označení climate content.

Jde totiž o planetu před kamerou a zobrazování obsahu, který poukazuje na environmentální otázky (jak kladné, tak záporné) jednak v textu - dialogu postav, a/nebo fyzicky v konání postav či v rekvizitách, které používají nebo se ve scéně vyskytují okolo nich. De Goeij zmínila mimo jiné Climate Content Pledge, kterou uzavřeli zástupci 12 největších britských vysílatelů (zastupují 70% vysílání, které britští diváci konzumují), jako např. BBC, iTV, Sky, kteří tak dodali vážnost tématu klimatické krize a veřejně podpořili důležitost věnovat se mu ve svém programingu. Obdobné směřování pak můžeme vidět i u TV Nova, která právě v rámci semináře uvedla několik případových studií projektů, které mají ve výrobě. 

Poslední case study semináře, týkající se filmu Okupace, pak představila Julie Žáčková, producentka společnosti Unit+Sofa Praha, která se zaměřila hlavně na to, jak s udržitelností a ekologií mohou pracovat i projekty s nevelkým rozpočtem a jak mohou environmentálně šetrné postupy naopak podpořit vznik filmu i za určitých finančních omezení. (Více o case study natáčení filmu Okupace se můžete dočíst i na našem webu.)

Celou přednášku s názvem Planeta za kamerou i před kamerou můžete shlédnout zde.

Nový seminář, který pro KVIFF vznikl ve spolupráci Asociace producentů v audiovizi (a jeho iniciativy Greenfilming.cz), MIDPOINT Institute a TV Nova, nabídne úvod formou všeobecného vhledu do problematiky udržitelnosti v kinematografii, která představuje mnohem víc než “jen” třídění odpadů. Důraz bude kladen zvláště na fázi developmentu a důležitost integrace udržitelných procesů od samého počátku vývoje projektu, kterou za Greenfilming.cz povede Michaela Rýgrová. Druhá část přednášky se bude, pod taktovkou Hany de Goeij (TV Nova), zabývat tím, jakými způsoby je nenásilně a vkusně možné pracovat s tématem udržitelnosti také v obsahu audiovizuálního díla, aniž by získalo “zelenou pachuť”, které se mnozí tvůrci obávají.