Enviro platforma pro slovenské filmaře funguje již třetím rokem pod hlavičkou Slovak Film Commission

Enviro platforma pro slovenské filmaře funguje již třetím rokem pod hlavičkou Slovak Film Commission

Jaký mají přístup k udržitelnému natáčení naši slovenští kolegové? Požádali jsme Zuzanu Bielikovou, manažerku Slovenské filmové agentury o přehled dění na poli udržitelnosti na Slovensku, aby nám popsala, nejen jak vzniká evropská kalkulačka uhlíkové stopy Eureca, ale také jaký má k zelenému natáčení přístup slovenský Audiovizuálny fond.

Slovenská filmová agentura (SFA) vznikla před čtyřmi lety jako samostatná organizační složka Audiovizuálneho fondu. Úkolem SFA je aktivně prezentovat Slovensko jako filmovou lokaci, mapovat a zprostředkovávat aktivity filmových profesionálů. K hlavním cílům SFA patří zvyšovat příležitosti pro nestátní investice do audiovizuální výroby ve Slovenské republice, rozvoj filmové infrastruktury a propagace Slovenska jako „filmovej krajiny“. Jednou z priorit SFA je i propagace ekologizace filmového průmyslu a podpora producentů při usilování snižování ekologické zátěže při natáčení.

Slovenská republika se prostřednictvím SFA stala jednou z partnerských zemí mezinárodního projektu Green Screen zaměřeného na ekologizaci filmového průmyslu, díky čemuž se slovenští filmoví profesionálové dostali k důležitému zdroji informací a měli tak možnost poznat se s předními experty na tuto problematiku. Téma udržitelnosti vzbudilo zájem mnoha slovenských, ale i českých, filmových profesionálů a SFA pro ně zorganizovala semináře a zprostředkovala informace a setkání s mezinárodními odborníky na trvalou udržitelnost v audiovizi, eko konzultanty i odborníky na cirkulární ekonomiku, na kterých mohli filmaři diskutovat s evropskými odborníky a dozvědět se víc o dobrých příkladech ze zahraniční praxe. SFA se svou aktívní účastí v projektu Green Screen snaží vytvořit platformu pro filmové profesionály, která jim poskytne informace o tom, jak natáčet ekologicky a efektivně.   

SFA spolu s dalšími dvěma partnery projektu Green Screen belgickou VAF a španělskou Pro Malaga v roce 2020 získala grant na vytvoření evropské uhlíkové kalkulačky EURECA, která umožní měřit dopad audiovizuálních produkcí na životní prostředí nejen na Slovensku a ve všech státech Evropy, ale i v případě koprodukčních projektů více evropských zemí, kdy budou její vstupní data zohledňovat např. i energetický mix jednotlivých zemí. Díky Eurece si tak producenti budou moci spočítat, v jaké evropské zemi by bylo natáčení nejvíce ekologicky šetrné. V rámci partnerství SFA zabezpečuje prezentaci a testovaní kalkulačky na úrovni EU a také přímou spoluúčast institucí EU a stakeholderů na vývoji tohoto nástroje.

​Nejen vytvoření Memoranda o zelenom filmovaní a Praktického manuálu pre trvalo udržateľné nakrúcanie, ale i vývoj uhlíkové kalkulačky a uplatnění systému finanční bonifikace, bude základem pro další školení ekologických konzultantů, které si slovenský Audiovizuálný fond (AVF) stanovil jako hlavní aktivity v aktuální fázi projektu. Na základě těchto aktivit fond plánuje implementovat strategii ekologizace audiovizuálního průmyslu na Slovensku ve vztahu k podpůrné činnosti s uplatňováním kritérií pro kontinuální snižovaní negativních dopadů produkce audiovizuálních děl na životní prostředí.

Slovensko tak patří k průkopníkům tohoto tématu na úrovni státních fondů, kterým se podařilo prosadit prvky udržitelnosti i do grantového řízení audiovizuálního fondu. V rámci pilotního roku 2022 AVF počítá s aktívní podporou vzdělávaní environmentálních konzultantů, kteří budou připravovat, monitorovat a vykazovat výsledky snižování uhlíkové stopy na jednotlivých projektech, které dostanou podporu z AVF. Slovenští producenti žádající o podporu AVF a kteří se rozhodnou svoje projekty vyrábět za dodržování principů udržitelnosti, tak budou moci zažádat i o příspěvek na certifikovaného ekokonzultanta. Ekokonzultant nejen, že nastaví podmínky udržitelnosti pro natáčení daného projektu, ale jeho úkolem bude i měřit uhlíkovou stopu projektu, sbírat další data a vypracovat závěrečnou zprávu. AVF, potažmo SFA, či sami producenti budou tak moci dále motivovat další filmaře na všech úrovních pomocí příkladů dobré praxe, osvědčených praktik či ověřených dodavatelů.

​Snahy o zelené natáčení se snaží naplňovat i řada slovenských producentů už nyní. Někteří, převážně producenti celovečerních filmů, implementují principy udržitelnosti radikálněji a jiní, hlavně při natáčení televizních seriálů, zavádějí změny v zaběhaném systému chování štábu postupně. Ne všichni členové štábu vždy sdílejí nadšení pro zavádění zelených principů, občas se objevují i stížnosti. Ale pokud budou producenti k tématu přistupovat citlivě a otevřeně se štábem diskutovat, můžeme věřit, že se časem podaří změnit mind set členů štábu a na konci této dlouhé cesty, budeme z výsledku profitovat všichni.

 

 Autor: Zuzana Bieliková, SFA

https://www.filmcommission.sk/enviro-platforma/