Jak filmaři začínají řešit uhlíkovou stopu

Jak filmaři začínají řešit uhlíkovou stopu

Eva Dvořáková Pérez z Asociace producentů v audiovizi (APA) a Hana de Goeij z TV Nova vysvětlují, proč se pomocí kalkulačky uhlíkové stopy filmový a televizní průmysl stává zodpovědnějším a jak čelí klimatické krizi. Nedávná studie vlivného sdružení British Film Institute prokázala, že uhlíková stopa typického filmového blockbusteru činí neuvěřitelných 2840 tun CO2. Právě v Británii jsou přitom průkopníky zeleného natáčení. Snižování uhlíkové stopy správně nastavenými kroky a jejímu měření pomocí tzv. uhlíkových kalkulaček se tam zhusta věnují již od nultých let. Je skvělé, že tato praxe a obecně fenomén „greenfilmingu“ čím dál více rezonuje i u nás.

Lidé kolem filmu a televize obecně na témata udržitelnosti slyší a považují je za důležitá,“ říká Hana de Goeij, která působí jako vedoucí udržitelného natáčení a obsahu TV Nova. „Na natáčení musí panovat pořádek a je potřeba nastavovat pravidla včas, a ne za pochodu, pak všichni vědí, na čem jsou a podle nastavených pravidel fungují. Jediným nepřítelem je samozřejmě čas, protože přípravy i natáčení jsou často dost časově vypjaté.“

Cílem udržitelného natáčení je minimalizovat jeho uhlíkovou stopu. „Například při přípravě produkce se díváme na to, kde budeme natáčet a jaké jsou dojezdové vzdálenosti, řešíme energie a to, zda se budeme moct připojit do běžné sítě nebo potřebujeme agregát, chceme zajistit správné nakládání s odpady,“ vysvětluje de Goeij z TV Nova, která v minulosti pracovala jako regionální dopisovatelka The New York Times. Podílela se dokonce na reportáži oceněné Pulitzerovou cenou.

Stejně tak jsou to ale i viditelné drobnější věci typu nahrazení všech jednorázových obalů. Například chceme členům v našich štábech věnovat lahve na vodu a termohrnky na kafe, které by si nosili na natáčení. Anebo minimalizujeme tisk a dispozice posíláme elektronicky,“ vypočítává.

Pokud se o tuto problematiku již trochu zajímáte, víte, že není příliš nutné vynalézat zcela nové přístupy. Odlehčení životnímu prostředí během natáčení se věnuje řada příruček, které lze použít. „Na té první v ČR nazvané Manuál zeleného natáčení, kterou vydala nedávno Asociace producentů v audiovizi, jsme se podíleli. Obsahuje velmi konkrétní tipy na to, jak udělat natáčení ekologičtějším,“ doplňuje Hana de Goeij.

Uhlíkovou stopu si může snadno každý spočítat pomocí tzv. uhlíkové kalkulačky. U nás je to například adresa www.uhlikovastopa.cz. „Filmové natáčení je ale velmi specifické tím, že je sdružením činností z mnoha odvětví. Pro spočítání jeho uhlíkové stopy je tedy poměrně komplikované,“ říká Eva Dvořáková Pérez z Asociace producentů v audiovizi (APA). „Proto vznikají kalkulačky, které jsou naprogramovány právě pro natáčení.“

Tyto kalkulačky pracují se vstupními daty specifickými pro natáčení. „Jejich účelem je zjistit, v jaké části filmové výroby má naše konkrétní natáčení největší uhlíkovou stopu. A poté se snažit tuto uhlíkovou stopu zredukovat,“ říká Eva Dvořáková Pérez. A pokračuje: „Správně bychom si tedy měli udělat předkalkulaci uhlíkové stopy před natáčením. Zjistit část výroby, kde si stojíme nejhůř, a tam soustředit primárně naše úsilí o redukci. Každé natáčení v tom bude specifické. Ateliérové natáčení je jiné než to, kdy jezdíme z lokace na lokaci. Dokumentární projekt na druhé straně zeměkoule je jiný než hraný film u nás za humny, a tak dále.“

 

Nejstarší organizací zaměřenou na uplatňování udržitelnosti při natáčení je britská platforma Albert, jež také nabídla první kalkulačku uhlíkové stopy. Se sdružením Albert od loňska spolupracují na TV Nova.

Myslím, že se zelené natáčení stane relativně rychle běžným standardem. Mnoho našich zahraničních partnerů v rámci platformy Albert má již nyní uvedeno ve smlouvách pro jakékoli natáčení, že se produkce zavazuje vyplnit kalkulačku uhlíkové stopy a aplikovat bezezbytku uhlíkový akční plán tak, aby došlo k maximálnímu snížení stopy. Pokud to nepodepíšete, tak třeba BBC si od vás nic nekoupí. Německo například podobným závazkem podmiňuje od roku 2022 finanční pobídky pro filmaře,“ vysvětluje Hana de Goeij z TV Nova.  

Kalkulačky uhlíkové stopy se také liší podle toho, pro jaký typ natáčení jsou určené. Ty z platforem Albert, nebo nově i Eureca se hojně využívají pro filmovou a televizní tvorbu. Pro reklamní tvorbu je naopak určena především kalkulačka organizace AdGreen. Španělská platforma Creast nabízí jak školení, tak vlastní kalkulačku, navíc je univerzální pro filmy, televizi i reklamu, ale zařídí také konzultaci konkrétního projektu na klíč. Tuto konzultační službu na klíč nabízí rovněž nová česká společnost, jejíž zakladatelkou je právě Eva Dvořáková Pérez, a která nese název BGreen.

AdGreen je spolupracující organizace s Albertem. Data vycházejí ze stejného zdroje, jen jsou uzpůsobena specifikům reklamního natáčení,“ upřesňuje Eva Dvořáková Pérez z APA. „V případě kalkulačky to mj. znamená, že u Alberta a filmu kalkulátor celý vyplňuje producent. Kdežto u reklamy se musí na vyplnění podílet i klient, agentura a produkce. Protože ti všichni do uhlíkové stopy dané reklamní kampaně nějakým dílem přispívají,“ doplňuje Dvořáková Pérez, jež vedle působení v APA pracuje jako reklamní producentka. Plýtvání na place jí vadí dlouhodobě, v rámci možností se snaží recyklovat a redukovat odpad po celou dobu svého působení ve světě reklamy. „V roce 2017 jsem se na natáčení poprvé setkala s programem Greenscreen, který mě nadchnul. Spousty jejich pravidel a návodů jsem se pak snažila dodržovat i na dalších natáčeních, kde takový postup nikdo nevyžadoval, a naopak je zdokonalovat a posouvat dál, o což se vlastně snažím neustále.“

Eva se později zúčastnila prvního semináře Green Filming pořádaného Asociací producentů v audiovizi, kde představovala právě příklady toho, jak se v reklamě dá chovat udržitelněji. Vloni řady APA Eva Dvořáková Pérez posílila, a zelené postupy tak propojila s praktickými zkušenostmi ze své práce reklamní producentky. Nyní se svým současným působením v APA a její nově vzniklou společností BGreen se jí daří veškeré nově nabité znalosti v oblasti udržitelnosti dostávat rovnou do praxe a nabízet dalším zájemcům o udržitelné natáčení i zmíněnou konzultaci.

V zeleném natáčení, které se podle všeho brzy stane standardem, se z evropských zemí doposud nejvíce angažovala Velká Británie, ale také Španělsko a rovněž Německo, kde odhad uhlíkové stopy musejí od letošního roku povinně přidávat do rozpočtů. Zároveň tam zavedli i novou pozici tzv. green set supervisora.

Jak již bylo ze zkušeností Hany de Goeij z TV Nova popsáno, i u nás se producenti o zelené natáčení zhusta zajímají. Lze ale udržitelné natáčení v českém prostředí vůbec ufinancovat?

Určitě lze. Nadnáklady samozřejmě máme, ale existují také momenty, kdy se dá díky udržitelnému přístupu ušetřit a mnoho opatření nás nestojí vůbec nic,“ optimisticky uzavírá Hana de Goeij.

Autor: Tomáš Otta