CASE STUDY: český film OKUPACE ovládl české filmové kritiky i zelený plac

CASE STUDY: český film OKUPACE ovládl české filmové kritiky i zelený plac

Dnes už snad nikdo nemůže zpochybňovat nutnost se jakýmkoliv způsobem podílet na ochraně planety. Výroba audiovizuálních děl poměrně zásadně využívá veškeré možné zdroje (energie, jídlo, transport) a i proto je nutné, abychom se nepodíleli na jejich zbytečném plýtvání a neekologickém zacházení. Zavádění alespoň základních principů udržitelnosti by mělo být už naprosto automatickou součástí každého natáčení. Udržitelnost není to věda o štěpení jádra. Mnoho malých kroků, které jsme stejně zvyklí dělat doma, jen budeme dělat a žít i v práci.

K dosažení té nejvyšší úrovně green setu je samozřejmě zapotřebí aby osvícený producent na tato opatření vyčlenil speciální rozpočet. Ale některé základní přístupy lze realizovat i na nízkorozpočtových projektech. Pro producenta to pak znamená především plánovat dostatečně dopředu, jak k těmto opatřením přistoupit a podílet se na nich společně s dalšími složkami štábu. Málokdy se setkáváte s dodavateli, kteří by udržitelnost zcela odmítali. Někteří nové myšlenky vítají a jdou jim naproti, A nutno říci, že alespoň na ty základní úkony jsou štáby i herci už poměrně zvyklí. 

Film Okupace producentů Julie Žáčkové a Jana Hlavsy získal letos čtyři Ceny české filmové kritiky a také tři České lvy. Jeho producentům se podařilo při výrobě filmu zavést množství principů udržitelnosti. Film Okupace byl poměrně nízkorozpočtový a proto se producenti soustředili na takové opatření, která produkci nestojí nic navíc, ale v důsledku mají znatelný efekt na snížení uhlíkové stopy celého natáčení. Inspirací jim byly různé mezinárodní guideliny včetně britské organizace Albert nebo Green Screen, se kterým měli zkušenost z reklamních natáčení.

film Okupace, jídelna štábu

7 bodů, které zásadně zredukovaly environmentální dopad při natáčení filmu Okupace:

Redukce jednorázového nádobí

Používání vlastních lahví na vodu je už naprostým standardem na natáčeních, které vedou producenti Julie Záčková a Jan Hlavsa. Každý člen štábu dostane na začátku projektu láhev se jmenovkou a tu pak používá po celou dobu natáčení. Na place jsou umístěny znovuplnitelné barely s vodou pro doplňování lahví. Hrnky na kávu a další nádobí jsou štábu k dispozici také pouze ve znovupoužitelné formě. Jednorázové kelímky či talíře a příbory produkce ani nenabízí. Tím se zásadně ušetřily jednak jednorázové kelímky na vodu či teplé nápoje, ale také množství velkých petlahví s vodou nebo jinými nápoji.

Lokální catering

Velkou výhodu projektu Okupace byla možnost využití jídelny, přímo v místě natáčení, tedy na lokaci. Díky tomu nebyl nutný pronájem cateringového autobusu, který většinou potřebuje vlastní dieselový agregát, navíc jako autobus sám o sobě spotřebuje poměrně velké množství nafty.

Digitalizace

Celé natáčení bylo pojato v režimu tzv. paperless production, tedy žádné tištěné denní dispozice. Ty byly odesílány denně elektronicky. V dnešní době ji všichni členové štábu fungují online i v telefonu, takže callsheet si mohou prohlédnout v elektronické formě a mají ho tak navíc pořád při ruce. Stejně tak scénáře a další materiály se tiskly opravdu v nezbytně nutných případech.

 Doprava

Jak už bylo zmíněno, většina natáčení se odehrávala na jediné lokaci, což byla velká výhoda i pro logistiku štábu a techniky. Většina štábu zůstávala v místě natáčení a byla ubytována v místní škole, která byla během letních měsíců prázdná. Pokud bylo nutné někoho na místo dopravit, využívalo se maximálně carpoolingu, tedy svozu většího počtu lidí jedním autem, čímž se znatelně zredukoval počet nezbytných aut na natáčení.

 Úspora energie

K filmovému svícení byla používána pouze energeticky málo náročná LED světla, což umožnilo využít pouze připojení do místní sítě hlavní lokace. Tedy naprosto odpadla nutnost dieselového agregátu, který tak nebyl potřeba ani pro catering a zázemí ani pro natáčení samotné, čímž se kromě dopravy agregátu na natáčení ušetřily hlavně desítky litrů nafty nutné pro výrobu elektřiny na lokaci.

 Art Department

Producenti se snažili být prozíraví i v oblasti výpravy.  Dopředu se domluvili s místním provozovatelem, že si filmovou dekoraci v interiéru po natáčení ponechá. Produkce se vyhnula nákladné a neekologické likvidaci a zároveň provozovatel ušetřil za renovaci svého baru, který v této podobě bude fungovat několik dalších let.

Kostýmy byly z naprosté většiny vypůjčeny z fundusu České Televize či second handů a po natáčení opět vráceny do fundusu a pouze malé množství kousků bylo rozdáno zpět do secondhandů a dobročinných sbírek.

Producenti také dbali na lokálnost potravin. Suroviny se kupovaly pouze od místních dodavatelů a vařilo se podle sezonní nabídky místních zdrojů. Veškeré teplé jídlo se vydávalo na porcelánové talíře s kovovými příbory, které se po použití umývaly. Ve spojení s výše zmíněnými vlastními lahvemi na vodu a hrnky na teplé nápoje tak šlo o znatelné odlehčení odpadu ve formě jednorázového nádobí.

Redukce a třídění odpadu

Zásadní redukce odpadu začala už rozhodnutím, že produkce nebude používat žádné jednorázové nádobí, ale vše bude znovu použitelné po celou dobu natáčení. Podobně jako u používání vlastních lahví a hrnků, je standardem na Juliiných a Honzových natáčeních alespoň základní třídění odpadu (papír, plast, sklo). Díky použití porcelánového nádobí a kovových příborů se ale zejména množství vytříděného plastu zásadně minimalizovalo, papíru a skla nebylo žádné větší množství potřeba a v podstatě se odvážel z natáčení zejména nevytříditelný odpad, jehož množství bylo ale opravdu minimální.

 

film Okupace, art department

Přes pochopitelnou počáteční skepsi, byly všechny tyto kroky celým štábem uvítány. Až na pár drobných přešlapů se díky společnému úsilí a nadšeným spolupracovníkům těmito sedmi jednoduchými kroky podařilo celkový dopad natáčení tohoto celovečerního filmu opravdu zminimalizovat a inspirovat tak celý štáb v pokračování touto cestou. Důležitá je příprava, pečlivost, důslednost, nadšení a víra v dobrý výsledek, který pak přijde samozřejmě záhy.

 

Let’t do it better, let’s bgreen!

Auto: bgreen.tv