Platforma Greenfilming.cz je tu!

Platforma Greenfilming.cz je tu!

Představujeme vám novou platformu Greenfilming.cz, hlavní informační portál k aktuálnímu tématu udržitelných postupů v procesu výroby audiovizuálních děl. Tento web vznikl pod hlavičkou Asociace producentů v audiovizi (APA), která se tématu zeleného natáčení věnuje dlouhodobě, jako jednomu z témat svého zájmu. Velký dík patří TV Nova, hlavnímu partnerovi projektu Greenfilming.cz a především Haně de Goeij, Head of Sustainable Filming and Content v TV Nova.

Téma udržitelnosti čím dál více rezonuje v Evropě i ve světě, prostupuje všemi obory. „Je to důležité společenské téma, které je nutné řešit jak globálně na úrovni celosvětové politiky, tak i lokálně. Každý stát, každý obor může v rámci svých možností přispět a audiovize nesmí zůstat stranou. My filmaři si uvědomujeme, že naše planeta je jediná lokace, kterou máme a je potřeba ji chránit,“ vysvětluje výkonná ředitelka APA Magdaléna Králová. V České republice se nositelem trendu důrazu na ekologickou udržitelnost v oblasti audiovize a filmového průmyslu stává právě APA se svými partnery. I v tuzemsku už vznikají televizní seriály, celovečerní filmy nebo reklamy zohledňující postupy zeleného natáčení. Asociace producentů v audiovizi si dala za úkol filmové tvůrce v jejich úsilí podpořit a vytváří pro ně nástroje, které jim zavádění zelených principů usnadní.

 APA ve spolupráci se svým hlavním partnerem TV Nova vám přináší informační web Greenfilming.cz, který si klade za cíl především informovat a poskytovat nástroje a být nápomocný všem, kteří jsou odhodlaní tvořit kreativně, a přitom udržitelnějším způsobem.

 Mediální skupina (CME), jejíž součástí je i TV Nova se v minulém roce stala první společností z regionu střední a východní Evropy, která se připojila k britské platformě albert. Ta se udržitelností v oblasti filmu a televize zabývá již přes 10 let. CME se jako mezinárodní člen alberta přidala po bok ke společnostem jako jsou Fremantle, ITV, Netflix či Sky, protože si uvědomuje, že její ambice stát se nejlepším producentem obsahu ve střední a východní Evropě nemůže být na úkor zhoršení životního prostředí. „Příběh o planetě a jejím zdraví je dost možná tím největším a nejdůležitějším příběhem naší doby. Považujeme za svou povinnost o něm lidem vyprávět. Dopad, který můžeme jako tvůrci audiovizuálního obsahu mít, je obrovský a pojí se s ním neméně velká zodpovědnost,“ doplňuje Hana de Goeij, Head of Sustainable Filming and Content, TV Nova.

 Platforma Greenfilming.cz nechce diktovat a zavádět žádná povinná pravidla, ale chce tu být pro všechny producenty a produkce, kteří jsou odhodlaní změnit zaběhnuté postupy. Greenfilming.cz jim nabízí pomocnou ruku, protože štěstí přeje připraveným. Chtěli bychom zdůraznit, že v žádném případě není potřeba jít na dřeň a okamžitě aplikovat všechna doporučení. I malé postupné kroky mohou mít velký význam. Udržitelnost nemá být přítěží natáčení, ale naopak přirozenou součástí. Pojďme společně změnit svůj přístup a myšlení a doufejme, že tím nakazíme i ostatní.

logo pro web